Hozumi Gensho Roshi

Zenmeester Hozumi Gensho Roshi

Hozumi Gensho Roshi is een
Japanse Rinzai Zenmeester
verbonden als vice-rector
aan de Hanazono-Universiteit van Kyoto, Japan.

In het kader van de monastieke Interreligieuze dialoog -een voortvloeisel van het Tweede Vatikaans Concilie- bezoekt Hozumi Gensho Roshi sinds halverwege de jaren tachtig jaarlijks in het voorjaar Europa voor het geven van meditatie-sesshins.
Op deze rondreis bezoekt hij Kloosters en Abdijen in Rome, Munchen, de Ardennen, Averbode en Parijs.
In het voorjaar van 2006 is hij voor het eerst sinds vele jaren weer enkele dagen in Nederland geweest.
Zij die reeds eerder onder zijn leiding mediteerden,
en luisterden naar zijn Teisho’s (lezingen) kenmerken dat als monumenten die in hun geheugen gegrift staan. Daarnaast spreekt hij over de hele wereld op congressen over vredes vraagstukken en de dialoog tussen de wereld godsdiensten.

Hozumi Gensho Roshi is de 83ste Patriarch in de oorspronkelijke lijn die terug  gaat tot voorbij Shakyamuni Boeddha

Hozumi Gensho Roshi (1937)
kwam in 1944 naar de Tokoji tempel om Boeddhologie te studeren, in het bijzonder de Zen filosofie aan de Hanozono Universiteit. Een van zijn leraren was Hisamatsu Shinichi, in die tijd leerling van Nishida Kitaro.
Deze was de grondlegger van de Kyoto-school.
Momenteel is Hozumi Roshi verbonden als Professor aan de Ryukoku Universiteit van Kyoto en is hij Zenmeester van de Tokoji Zentempel
en het Internationaal Zen-Centrum van Kyoto.

Hozumi Roshi met Zr. Elisabeth Nelissen
in Averbode

Sluiten